உமியில் இருந்து ஏரோஜெல்

 
Posted by Picasa


கொஞ்சம் புரியல இல்லை? விக்கிபீடியா பாருங்க.http://en.wikipedia.org/wiki/Aerogel

0 மறுமொழிகள்: