உமியில் இருந்து ஏரோஜெல்

 
Posted by Picasa


கொஞ்சம் புரியல இல்லை? விக்கிபீடியா பாருங்க.http://en.wikipedia.org/wiki/Aerogel

மத நல்லிணக்கம்

Posted by Picasa


நன்றி தினமலர்.காம்

அறுபது ஆண்டுகளுக்குப்பின் விளைந்த அரியவகை மூங்கில் நெல்

Posted by Picasa


நன்றி தினமலர்.காம்

புதிய காஸ் சிலிண்டர்

Posted by Picasa

நன்றி தினமலர்.காம்

அமெரிக்கா செல்லும் மூலிகை சமூசா

Posted by Picasa