இரும்பு பட்டறையில் இஸ்ரேல் மாணவர்..

மூணாருக்கு சுற்றுலா வந்தவர் யோனி (29).இஸ்ரேல் நாட்டவர். அனிமேஷன் படிக்கிறார். அவர் தோழி இனபலுடன் சுற்றுலா வந்தார்.
மூணாரில் சுப்பிரமணிய சாமி கோவில் செல்லும் வழியில் இரும்பு பட்டறைப்பணிகளை கூர்ந்து கவனித்தார். பணி அவரை கவர்ந்ததால் பட்டறை உரிமையாளருக்கு குரு தட்சிணை வைத்து பணிகளை கற்று வருகிறார். அடுப்பையும் சூட்டையும் பொருட்படுத்தாமல் ஒரே நாளில் கத்தி செய்ய கற்றுக்கொண்டார்.

நம்மில் எவ்வளவு பேருக்கு இப்படி ஆர்வம் இருக்கிறது?

தினமலர் புதுவை 12-02-2008 பக்கம் 7