நல்ல சேதி 31-01-2008

தினமலர்- புதுவை 31

டிசிஎம் ஸ்ரீராம் கன்சாலிடேடட் நிறுவனம் ஏற்படுத்திய கிராம பசுமைப்புரட்சி ஹார்வேர்ட் பல்கலையின் பாடமாக மாறியுள்ளது.இந்த நிறுவனம் 1930 களில் விவசாயத்தில் பெரும் ஆர்வம் காட்டியது. குறிப்பாக கரும்பு. 1966 இல் உர உற்பத்தி. 1997 இல் ஸ்ரீராம் க்ருஷி விகாஸ் கைட்ஸ் என்ற திட்டம் துவக்கப்பட்டது. இதன் படி சில்லரை விற்பனை நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டன. விவசாயத்துறை நிபுணர்கள் அந்த பகுதிக்கு அமைக்கப்பட்டனர். இவர்கள் எல்லா விவசாய பிரச்சினைகளிலும் உதவினர்.

இதைத்தொடர்ந்து மகசூல் அதிகரித்தது. விளை பொருட்களும் நியாயமான விலையில் கிடைத்தன. விவசாயிகளின் இலாபமும் அதிகரித்தது.

கடந்த ஆண்டு உலக வங்கி கூட்டத்தில் இத்திட்டத்தைப்பற்றி அறிந்த ஹார்வேர்ட் பல்கலை பேராசிரியர் ஒரு குழுவுடன் நேராக இந்தியா வந்து ஆராய்ந்து பின் இதை ஒரு பாடமாக ஆக்கியுள்ளார்.

0 மறுமொழிகள்: