செலவில்லாத விவசாயம் 2

Posted by Picasa


http://dinamalar.com/2008FEB25/general_tn13.asp
படத்து மேலே சொடுக்கி படியுங்க!

2 மறுமொழிகள்:

வடுவூர் குமார் சொல்வது:

அரசாங்கம் இவருக்கு ஏதாவது உதவுகிறதா?

திவா சொல்வது:

இவரைப்பற்றி இப்போதுதான் தெரிய வந்தது குமார். மேற்கொண்டு வலையை தேட வேண்டும். அரசு உதவி ஏதும் இருப்பதாக தெரியவில்லை.