நல்ல சேதி-2 , 03-02-2008

சென்னையில் சென்ற சனிக்கிழமை "லிவ் எனேபில் 08” என்ற சிறப்பு வேலை வாய்ப்பு நிகழ்ச்சி எம்சிசி பள்ளியில் நடந்தது. கண் பார்வையிலும் உடல் ரீதியாகவும் திறன் குறைந்த 350 பேர் வந்திருந்தார்கள். 120 பேர் பேட்டிகளில் இறுதிச்சுற்றை அடைந்தனர். பல வங்கிகளும் கால் சேவை மையங்களும் வேலை வாய்ப்பை வழங்கின.

டெக்கான் கிரானிகிள் 03-02-2008 பக்கம் 5

0 மறுமொழிகள்: